Vanaf welke dag heeft u recht op ziekengeld?

Voor de dag waarop de ziekte wordt gemeld en de twee daaropvolgende dagen wordt ook ziekengeld betaald, als de behandelende arts opname in het ziekenhuis noodzakelijk acht.

Als om dezelfde reden de ziekte meer dan drie dagen duurt (ook wanneer opname in het ziekenhuis noodzakelijk is), en u door de SVB arbeidsongeschikt bent verklaard, krijgt u recht op ziekengeld vanaf de eerste dag van ziekmelding.

In geval van zwangerschap heeft de werkneemster recht op een ziekte-uitkering gedurende 7 weken voorafgaand aan de geplande dag van bevalling en 7 weken daaropvolgend (zwangerschapsverlof).

 

Sign in to leave a comment