Opzegtermijn

Als werknemer heb je minimal een maand opzegtermijn als je ontslag wil nemen!
Is dat wettelijlk vastgesteld?

Wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst wil opzeggen moet hij de opzegtermijn in acht nemen die wettelijk is voorgeschreven. De opzegtermijn is afhankelijk van de duur van arbeidsovereenkomst:

Opzegtermijn:

1  maand, als het dienstverband korter dan 5 jaar heeft geduurd;

2 maanden, als het diensverband 5 jaar of langer maar korter dan 10 jaar heeft geduurd;

3 maanden, als het diensverband 10 jaar of langer maar korter dan 15 jaar heeft geduurd;

4 maanden, als het diensverband 15 jaar of langer heeft geduurd.

Heb je vragen of hulp nodig bij het begrijpen van je arbeidsvoorwaarden, neem gerust contact met ons op. Klik hier. 

 

 


Sign in to leave a comment