Oproepcontract in de praktijk

Wat is een oproepcontract?

‘Ciao Bella’ zoekt voor haar filiaal in Otrabanda enthousiaste oproepkrachten. Mirjam wordt na een prettig gesprek direct aangenomen als waitress. In haar contract staat dat zij elke moment kan worden opgeroepen om serveerwerkzaamheden te verrichten.
Tegenwoordig is zeer populair de oproepovereenkomst.
De werknemers worden in de oproepovereenkomst oproepkrachten genoemd. Vaak worden in vakanties of in drukke periodes gebruik gemaakt van deze oproepkrachten. In de praktijk worden ook andere benamingen voor een oproepovereenkomst gebruikt zoals een ‘nul-urencontract’, een ‘min-maxcontract’ of ‘stand-by contract’.

Door het sluiten van zulke contracten kan ‘Ciao Bella ’ haar kosten bijvoorbeeld van lonen laag houden. Daarnaast hoeft ‘Bella Inglatera’ bij ziekte van Mirjam meestal geen loon door te betalen en bij ontslag hoeven zij Mirjam geen ontslagvergoeding te betalen.

Voor Mirjam is een dergelijk contract niet echt voordelig. Ze heeft veel minder zekerheid dan haar collega’s die in vaste dienst zijn. Ze kan makkelijker worden ontslagen.

Wanneer Mirjam regelmatig wordt opgeroepen om te gaan werken is het vaak niet gelijk duidelijk wat haar juridische status is. Mirjam werd met enige regelmaat opgeroepen om serveer werkzaamheden te verrichten. In die drie maanden werkte zij gemiddeld 10 uur per week. Na deze periode werd zij door ‘Ciao Bella’ niet meer opgeroepen. Mirjam vroeg zich af of zij nu wel of geen volwaardige arbeidsovereenkomst heeft.

In de praktijk is het mogelijk dat Mirjam, doordat zij regelmatig wordt opgeroepen, inmiddels een volwaardige arbeidsovereenkomst heeft, terwijl ‘Ciao Bella’ en zij nog steeds dachten dat zij oproepkracht is.

Wanneer Mirjam besluit naar de rechter te stappen dan zal de rechter eerst kijken naar de bedoelingen die beide partijen bij het aangaan van het contract hadden en daarnaast zal de rechter ook de feitelijke situatie bekijken. Bijvoorbeeld de periode waarover Mirjam als oproepkracht gewerkt heeft en het aantal uren dat zij feitelijk heeft gewerkt.

Sign in to leave a comment