Loonstrookje

Loonstrookje
Op Curaçao is in de wet bepaald dat de werkgever verplicht is tot afgifte van een loonstrook bij iedere loonbetaling. De loonstrook kan als belangrijk stuk in een mogelijk geschil omtrent de overeengekomen beloning dienen.

Welke gegevens moeten in een loonstrookje ?
Allereerst het totale bedrag van het brutoloon, maar ook de bedragen waaruit het loon is samengesteld. Daarnaast de bedragen die op het loon zijn ingehouden.
De loonstrook moet ook het brutobedrag van het minimumloon vermelden waarop de werknemer recht heeft, zodat hij kan controleren dat minstens het wettelijk minimumloon is betaald.
Daarnaast moet de loonstrook ook de naam van de werkgever en van de werknemer vermelden. De datum van indienstreding, de termijn waarover het loon is berekend en ook de overeengekomen arbeidsduur is van belang om dit in de loonstrook te vermelden

Sign in to leave a comment