Concurentiebeding

Artikel 1613v van Boek 7A van het Burgelijk Wetboek Curaçao regelt het volgende:

"Ieder beding waarbij de arbeider al dan niet gedurende bepaalde tijd beperkt wordt om na het einde van de dienstbetrekking op zekere wijze werkzaam te zijn is nietig".

Een beding is een ander woord voor een bepaling of afspraak in een arbeidsovereenkomst of in de algemene c.q. bijzondere voorwaarden waarnaar verwezen wordt. De meest voorkomende bedingen zijn de concurentiebeding, relatiebeding en geheimhoudingsbeding. Een voorbeeld van een concurentiebeding houdt in dat een werkgever afspreekt met zijn werknemer dat, nadat deze werknemer niet meer werkzaam is bij hem, hij niet bij zijn concurrent gaat werken. Volgens onze Burgelijk Wetboek is dit niet toegestaan. Mocht het toch voorkomen in een arbeidsovereenkomst dan is deze nietig. Dit betekent dat het door een rechter als nietig zal worden verklaard. De nietigheidsverklaring geldt overigens alleen voor het gedeelte van het beding in de arbeidsovereenkomst en niet voor de gehele arbeidsovereenkomst. ReplyForwardAdd reactionSign in to leave a comment