Beëindiging van een arbeidsovereenkomst

Beëndiging van een arbeidsovereenkomst door opzegging.

Een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd door opzegging. Wil de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen dan heeft hij in beginsel toestemming nodig van SOAW. Een verzoek moet door de werkgever te worden ingediend bij de SOAW. Het verzoek moet door de werkgever goed te worden onderbouwd.
De SOAW onderzoekt het onderbouwde verzoek en wanneer blijkt dat de ontslagreden gegrond is en aannemelijk is gemaakt, wordt door de SOAW toestemming tot ontslag verleend.
De werkgever moet wel na de toestemming het dienstverband met zijn werknemer nog opzeggen. De werkgever moet wel rekening houden met de opzegtermijn en de opzeggingsdag.

De opzegtermijn is afhankelijk van de duur van het dienstverband van de werknemer.
- Heeft het dienstverband korter dan 5 jaar geduurd, dan is de opzegtermijn: één maand;
- Heeft het dienstverband 5 jaar of langer maar korter dan 10 jaar geduurd, dan is de opzegtermijn twee maanden;
- Heeft het dienstverband 10 jaar of langer maar korter dan 15 jaar geduurd, dan is de opzegtermijn drie maanden;
- Heeft het dienstverband 15 jaar of langer geduurd, dan is de opzegtermijn vier maanden.

Sign in to leave a comment