Arbeidscontract

Wat moet er in een arbeidscontract staan?
Een arbeidscontract is een ander woord voor arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer.

Een arbeidsovereenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan, maar het is zeer verstandig om de overeenkomst schriftelijk aan te gaan.

In een arbeidsovereenkomst hoort o.a. te staan:
- Naam en woonplaats van de werkgever en de werknemer
- Plaats waar de arbeid wordt verricht (standplaats);
- Functienaam, functievereisten en het loon;
- Datum van indiensttreding;
- Duur van de overeenkomst (bepaalde of onbepaalde tijd)
- Vakantiedagen
- Opzegtermijn;
- aantal werkuren per week of per maand (de arbeidsduur);
- Eventueel van toepassing zijnde CAO en pensioenregeling;
- Eventuele proeftijd


Na hoeveel contracten wordt het diesntverband omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd?
In twee gevallen:
1. Na een reeks van tijdelijke arbeidsovereenkomsten, waar per onderbreking telkens minder dan 3 maanden tussen ligt, wordt het vierde contract automatisch een dienstverband voor onbepaalde tijd (“vaste dienst”).

2. Hetzelfde geldt als minder dan 4 dienstbetrekkingen voor bepaalde tijd elkaar met onderbrekingen van niet meer dan 3 maanden hebben opgevolgd en deze samen een periode van 36 maanden (inclusief de onderbrekingen) hebben overschreden.

Heeft het verlengen van een contract van drie jaar of langer tot gevolg dat automatisch een dienstverband voor onbetaalde tijd ontstaat?
Een contract voor 3 jaar of langer kan 1 keer met maximaal 3 maanden worden verlengd zonder dat dit automatisch wordt omgezet in een vaste dienstverband.
Sign in to leave a comment